Borttagande av linsvätska

Bästa kund!

Återkallelse av produkt Hy-Care® allt-i-ett-vätska från CooperVision®

Vi har fått information från linsvätsketillverkare CooperVision om att en frivillig återkallelse kommer att göras. Tillverkarens kvalitetskontroll har visat att produkten under vissa förhållanden eventuellt inte helt når upp till erforderlig desinficeringsnivå mot höga halter av en viss jästorganism. Inga klagomål har inkommit , det har inte förekommit några tillbud med avseende på desinficering men återkallelse görs trots detta som en ren försiktighetsåtgärd. Det är viktigt att du fortsätter rengöra och desinficera dina kontaktlinser. Sluta använda och avyttra Hy-Care® allt-i-ett-vätska. Kom in till oss så byter vi ut de flaskor du har kvar till en annan som passar just dig.

Mia Smedjevik, leg optiker Kalmar 22-03-26