Revolutionerande behandling av barns närsynthet

Vad är närsynthet?

Närsynthet har blivit en epidemi världen över. År 2050 räknar man med att 50% av världens befolkning kommer att vara närsynta.

När man är närsynt så hamnar bilden inte på ögats näthinna utan framför den. Detta skapar en suddig syn på långt håll. Med hjälp av glasögon eller linser så flyttar man bilden till näthinnan och man får en tydlig bild. Det som händer när man korrigerar närsyntheten med ett traditionellt glas eller vanlig kontaktlins är att ögat fortsätter att anpassa sig till det och ögat fortsätter att växa. Över tid så ökar barnets närsynthet gradvis ända upp till 20 – 25 års ålder.

Vad är riskerna med närsynthet?

När ögat växer för att kompensera för att bilden inte hamnar rätt på näthinnan så blir ögats vävnader mer utdragna och förtunnade. Detta gör att risken för en rad ögonsjukdomar ökar dramatiskt. Man har en högre risk som närsynt att drabbas av näthinneavlossning och förändringar i gula fläcken som kan ge synhotande skador på ögat.

Varför blir man närsynt?

Den ökande mängden närsynta barn beror på vår nya digitala livsstil. Det konstgjorda ljuset inomhus och ljuset från skärmar bidrar till förändringen men även det korta avstånd som barnen tittar på olika plattor och telefoner.

Ärftlighetsfaktorn är också en bidragande orsak till att bli närsynt. Är du som förälder närsynt så ska du hålla koll på hur ditt barn beter sig när hen tittar på något. Ju tidigare man upptäcker synfelet desto bättre.

Finns det någon behandling mot närsynthet?

JA, det finns!

Förutom korrigerande kontaktlinser som kan förhindra utvecklingen av närsynthet finns nu även glasögonglas som gör detta

Studier visar att man kan sakta ner eller förhindra att närsyntheten ökar med ca 60%

Hur fungerar glasen ?

Glasen har 1021 osynliga linser i glaset som gör att bilden som hamnar på näthinnan blir annorlunda mot ett vanligt glasögonglas och ögat i sin tur reagerar med att inte växa och bli mer närsynt. Använder barnet dessa glas minst 12 timmar/dag så har de kliniska studier som gjort kring barns närsynthet visat att 67% utvecklar mindre närsynthet jämfört med traditionellt glasögonglas.

Finns det något man kan göra för att barn inte skall utveckla närsynthet?

Barnet behöver minst 2 timmars utomhusvistelse för att få naturligt ljus som i sin tur gör att ögat växer normalt

Ta paus från skärmar, sitt inte så lång tid i sträck

Begränsa skärmtiden

Är du orolig för ditt barns syn?

Om ditt barn har fyllt 8 år är du välkommen på en synundersökning hos oss för att bedöma hur ditt barns ögon mår.

Vi gör en komplett synundersökning på ditt barn och tillpassar det som är lämpligt för just ditt barn.

20-20-20 Regeln

Vad är det?

Ta som vana att efter 20 minuters skärmtid ta en paus på 20 sekunder , håll blicken 20 meter bort (passa på att blinka några gånger)