Ibland räcker inte de privata glasögonen till på jobbet, kanske har man ett speciellt avstånd man tittar mycket på eller ett jobb där det finns risk att glasögonen skadas.

Det är i många fall arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda får hjälp till en synundersökning och – då det behövs – eventuella terminal- eller skyddsglasögon.

Bestämmelserna kring arbetsgivarens ansvar finns samlade i Arbetarskyddsstyrelsen författningssamling – AFS 1998:5.

Visar det sig att arbetsuppgifterna kräver speciella glasögon har du rätt att få dem bekostade av din arbetsgivare. Lagen säger dock samtidigt att om privata glasögon kan fungerar i arbetet ska dessa i första hand användas.