Enstyrkeglas har samma styrka över hela glaset. Fungerar till dig med glasögon i unga åldrar både för när- och översynthet. Då ålderssyntheten yttrat sig fungerar enstyrkeglasen antingen som läsglasögon eller som avståndsglasögon.

Progressiva glas klarar korrigeringar av seendet på alla håll genom en steglös, osynlig övergång mellan avstånds- och närseende. Slipas på ett sätt som gör varje egenskap knuten till ett speciellt område i glaset. Enklare progressiva glas kan ge ett begränsat synfält på nära håll.

Dubbelslipade glas korrigerar seendet för två avstånd med en synlig ruta i glaset på glasögonen som ger lässkärpa med begränsat djup. Dubbelslipade glas ersätts numera oftast av progressiva glas.

Läsglasögon anpassas för ett normalt läsavstånd på ca 40 cm. De kan också göras för ett specifikt avstånd t.ex. ett notställ.

Närprogressiva glas ger ett större skärpedjup än vanliga läsglas och fungerar därför utmärkt även vid datorn. De ger även ett brett synfält med naturliga ögon- och huvudrörelser, bra ergonomi samt en lätt och snabb tillvänjning.

Rumsprogressiva glas prioriterar seende på mellanavstånd och nära håll med begränsar avståndsseendet.

Det vanligaste idag är plastglas, de är lätta och splittras heller inte om man t.ex. tappar glasögonen.

Antireflexbehandling är en ytbehandling som går att göra på alla glas. Den gör att man slipper besvärande blänk och reflexer i glasen och ger ett bättre kontrastseende. Den gör också glasen lite tåligare mot repor och lättare att putsa rena.

Fotokromatiska glas är glas som mörknar i solen. Nu finns även ett fotokromatiskt glas som aktiveras bakom vindrutan i bilen.

Hagelin & Co i Kalmar säljer glasögon med kvalitetsglas främst från franska Essilor