Välkommen till Hagelin & Co i Kalmar för synundersökning

De flesta av oss märker tydligt då synen börjar försämras. Svårigheter att se när vi kör bil, tittar på TV eller ska läsa är en självklar indikation. Försämringen kan dock även yttra sig som huvudvärk, koncentrationssvårigheter, trötta ögon eller en tydlig känsla av ”grus i ögonen”.

Glasögon och kontaktlinser provas alltid ut individuellt. En synunderökning visar vilken styrka och typ av glas och/eller kontaktlins som passar för just dina ögon.

Synundersökningen går till så här:

Ett öga utan Synfel

I ett öga utan synfel bryts ljuset direkt på näthinnan och en perfekt bild presenteras. Denna bearbetas av vår hjärna och vi ser bra, inga
glasögon krävs.

Även ett öga utan synfel kan bli trött, exempelvis vid många timmar framför en datorskärm.

Det närsynta ögat

I det närsynta ögat bryts ljuset för tidigt och bilden blir suddig. För att uppnå den perfekta bilden krävs minusglas i glasögonen eller kontaktlinser. Det närsynta ögat har svårt att se på längre håll exempelvis på TV, vid bilkörning eller på tavlan i skolan. Närseendet är vanligen inte påverkat.

Det översynta ögat

Översynthet, också kallat långsynthet, betyder att ögat är för kort jämfört med dess brytkraft i viloläge. Ljuset bryts för sent.
Detta behöver dock inte innebära att man ser dåligt. Så länge man kan använda sin lins som en autofokus för att ställa in skärpan på långt håll, då man ser skarpt. Det översynta ögat är mycket bra på detta så man upplever sällan att man ser dåligt, utan snarare att man har mycket bra syn.

De vanliga symtomen på översynthet är suddigt eller rörigt närseende, huvudvärk och eller grusiga ögon.

Astigmatism

Astigmatism eller brytningsfel som det kallas i folkmun är ett synfel som bryter ljuset olika beroende på hur det faller in i ögat. För att få en perfekt bild behöver man glasögon eller kontaktlinser.

En person med brytningsfel upplever att synskärpan varierar oftast beroende på hur bra ljus man har. Exempelvis så ser man bra i dagsljus men har besvärligt att köra bil i mörker.

Åldersynthet

Något som drabbar oss alla så småningom. Ögats egna fokuseringssystem kan inte längre ställa om skärpan från långt till nära, vi får skaffa oss läsglasögon eller progressiva glasögon. Ögats fokuseringsförmåga kallas ackommodation och är förmågan att ändra brytkraften.

Vi kan även kalla det för ögats autofokus. Denna funktion fungerar mycket bra när vi föds men blir sämre och sämre för varje dag vi lever. När vi är mellan 35-50 år uppkommer därför behovet av läsglasögon.

Detta synfel som vi alla förr eller senare drabbas av ger suddigt seende på nära håll och armarna räcker inte till. Vi får problem med att hantera en synål, sticka i fingret och så småningom tidningstext och böcker.

I dag kan alla människor bära kontaktlinser mer eller mindre. Det finns kontaktlinser för i stort sett alla synfel. Kontaktlinser innebär en fantastisk frihet.

Vi håller oss informerade om utvecklingen inom kontaktlinser. Därför kan vi erbjuda det bästa för just dina ögon. Vi gör en undersökning av dina ögon och kommer tillsammans med dig överens om vilka linser som passar just dig bäst.

Har du funderat på att prova linser ? Hör av dig om mer information. Du får prova till en kostnad av 495 kr. I detta pris ingår synundersökning, hälsokontroll av dina ögon, linser för prov och återbesök.

Engångskontaktlinser är alternativet för dig som vill ta ett par nya linser när helst du behöver. När du ska sporta, arbeta eller gå på fest. Du kan självklart även använda dem mera kontinuerligt, dag för dag, i vardagen.

Dygnet runt-linser släpper – jämfört med andra linstyper – igenom mer syre och gör det möjligt att behålla samma lins i ögat dygnet runt i en hel månad. Njut av enkel skötsel och säkert bärande!

Månadskontaktlinser är ett bra och prisvärt alternativ som du tar ut, rengör och desinficerar varje dag. Ersätts vid slutet av månaden av ett nytt par.

Progressiva kontaktlinser gör det möjligt att fokusera på alla avstånd. Finns som månadslins och engångslins.

Ibland räcker inte de privata glasögonen till på jobbet, kanske har man ett speciellt avstånd man tittar mycket på eller ett jobb där det finns risk att glasögonen skadas.

Det är i många fall arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda får hjälp till en synundersökning och – då det behövs – eventuella terminal- eller skyddsglasögon.

Bestämmelserna kring arbetsgivarens ansvar finns samlade i Arbetarskyddsstyrelsen författningssamling – AFS 1998:5.

Visar det sig att arbetsuppgifterna kräver speciella glasögon har du rätt att få dem bekostade av din arbetsgivare. Lagen säger dock samtidigt att om privata glasögon kan fungerar i arbetet ska dessa i första hand användas.

Bågar till dina glasögon

Eftersom Hagelin & Co är en fristående optiker har vi möjligheten att helt bestämma vårt bågsortiment. Vi har bågar som skall passa alla smaker och förutsättningar.

Nedan följer ett axplock av de märken vi har i vår butik i Kalmar, flera är vi ensamma om

Enstyrkeglas har samma styrka över hela glaset. Fungerar till dig med glasögon i unga åldrar både för när- och översynthet. Då ålderssyntheten yttrat sig fungerar enstyrkeglasen antingen som läsglasögon eller som avståndsglasögon.

Progressiva glas klarar korrigeringar av seendet på alla håll genom en steglös, osynlig övergång mellan avstånds- och närseende. Slipas på ett sätt som gör varje egenskap knuten till ett speciellt område i glaset. Enklare progressiva glas kan ge ett begränsat synfält på nära håll.

Dubbelslipade glas korrigerar seendet för två avstånd med en synlig ruta i glaset på glasögonen som ger lässkärpa med begränsat djup. Dubbelslipade glas ersätts numera oftast av progressiva glas.

Läsglasögon anpassas för ett normalt läsavstånd på ca 40 cm. De kan också göras för ett specifikt avstånd t.ex. ett notställ.

Närprogressiva glas ger ett större skärpedjup än vanliga läsglas och fungerar därför utmärkt även vid datorn. De ger även ett brett synfält med naturliga ögon- och huvudrörelser, bra ergonomi samt en lätt och snabb tillvänjning.

Rumsprogressiva glas prioriterar seende på mellanavstånd och nära håll med begränsar avståndsseendet.

Det vanligaste idag är plastglas, de är lätta och splittras heller inte om man t.ex. tappar glasögonen.

Antireflexbehandling är en ytbehandling som går att göra på alla glas. Den gör att man slipper besvärande blänk och reflexer i glasen och ger ett bättre kontrastseende. Den gör också glasen lite tåligare mot repor och lättare att putsa rena.

Fotokromatiska glas är glas som mörknar i solen. Nu finns även ett fotokromatiskt glas som aktiveras bakom vindrutan i bilen.

Hagelin & Co i Kalmar säljer glasögon med kvalitetsglas främst från franska Essilor